3 sierpnia 2016

Krzysztof Garbacz

Krzysztof Garbacz

Urodzony w 1958 roku w Biłgoraju, woj. lubelskie. Studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat w 1999 roku w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Praca od 1982 roku

 • placówki muzealne i konserwatorskie w Sandomierzu, Tarnobrzegu i Zielonej Górze
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu (1982-1991)
 • od 2003 roku prowadzenie Agencji Wydawniczej “PDN”

Publikacje naukowe m.in. w “Sprawozdaniach Archeologicznych”, “Studiach Zielonogórskich”, “Roczniku Lubuskim”, “Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, “Dolnośląskich Wiadomościach Prahistorycznych” i współpraca z czasopismem popularnonaukowym “Archeologia Żywa”.

Publikacje

Około 40 publikacji naukowych:

Wybór publikacji popularnonaukowych:

Wybór publikacji z zakresu fotografii:

Katalogi Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu:

 • Warsztaty 1982, Sandomierz 1982
 • Cecylia Szerszeń. Malarstwo, Sandomierz 1983
 • Ryszard Gancarz. Rysunek, Sandomierz 1983
 • Warsztaty 1984, Sandomierz
 • Wystawa malarstwa rumuńskiego okręgu Bistrica-Nasaud, Sandomierz
 • Polskie szkło artystyczne. Galeria “Podziemia opatowskie”, Sandomierz 1985
 • Wystawa prac poplenerowych – edukacja plastyczna dzieci, 1988
 • Plener malarski, Kazimierz Dolny 1990

Przewodniki:

Wykaz prac archeologicznych przeprowadzonych do 2005 roku

 • Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Tarnobrzegu-Zakrzowie, woj. podkarpackie – 1984 i 1985 r.
 • Wielokulturowa nekropola w Grzybowie, woj. świętokrzyskie (2 grobowce megalityczne kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, późnośredniowieczne “pochówki” zwierzęce) – 1985-1990
 • Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Wilkowej, woj. świętokrzyskie – 1988 i 1991 r.
 • Osada wielokulturowa w Karsach Małych, woj. świętokrzyskie (kultura przeworska z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego, wczesne średniowiecze) – 1993 r.
 • Cmentarzysko i miejsce ofiarne? z młodszego okresu przedrzymskiego w Pikulach, woj. lubelskie – 1991 i 1992 r.
 • Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Rzepinie, woj. świętokrzyskie – 1994 r.
 • Klasztor OO. Benedyktynów w Krakowie-Tyńcu – udział w badaniach w 1995 r.
 • Wielokulturowa osada w Gubinie, woj. lubuskie (m.in. z epoki brązu) – 1996 r.
 • Osada kultury łużyckiej w Lubrzy, woj. lubuskie – 1996 r.
 • Stanowiska w Sękowicach i Polanowicach, woj. lubuskie (osady kultury łużyckiej i wczesnośredniowieczna, cmentarzysko kultury łużyckiej, grodzisko wczesnośredniowieczne) – 1996 r. (udział w badaniach)
 • Średniowieczne obwałowania w Lubsku, woj. lubuskie – 1998 r.
 • Średniowieczne mury obronne w Zielonej Górze – 2001 r.
 • Badania w rejonie dawnego cmentarza i kościoła p.w. św. Jana w Zielonej Górze – 2003 r.
 • Badania w rejonie ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze – 2004-2005 r.

Poniżej znajduje się lista książek wydanych nakładem Agencji Wydawniczej “PDN”, których autorem lub współautorem jest Krzysztof Garbacz: