4 sierpnia 2016

Ks. dr hab. Robert Romuald Kufel

Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Jest autorem artykułów naukowych i książek, wśród nich wydanej w 2010 roku obszernej publikacji pt. “Edward Likowski 1836-1915 sufragan poznański, metropolita gnieźnieński i poznański, Prymas Polski”, a także “Internat Biskupi i Małe Seminarium Duchowne we Wschowie (1946-1956)”, “Działalność pastoralna arcybiskupa Floriana Okszy Stablewskiego (1891-1906)” i “Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego” (t. 1-4). Interesuje się m.in. historią Kościoła, sztuki i architektury oraz problematyką kancelaryjno-archiwalną.

Poniżej znajduje się lista książek wydanych nakładem Agencji Wydawniczej “PDN”, które powstały we współpracy z ks. dr. hab. Robertem Romualdem Kuflem: