Ks. Robert Romuald Kufel “Działalność pastoralna arcybiskupa Floriana Okszy Stablewskiego (1891-1906)”

Nakład wyczerpany

Powyższa publikacja stanowi część pracy doktorskiej pt. „Życie i działalność pastoralna abp. gnieźnieńskiego i poznańskiego dra Floriana Stablewskiego, Prymasa Polski (1891-1906)”, którą ks. Robert Romuald Kufel obronił w 2001 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Rozprawa o postaci abp. F. Stablewskiego poświęcona jest nie tylko jego działalności kościelnej, ale również oświatowej i społeczno-gospodarczej na terenie Wielkopolski. To dzięki jego staraniom powstała istniejąca do dziś w Poznaniu Księgarnia św. Wojciecha czy „Przewodnik Katolicki”. W trakcie jego rządów podjęto również prace nad przebudową katedry poznańskiej, odremontowano kaplice katedralne, pałac biskupi i letnią rezydencję w Krobi.

Informacje dodatkowe

Autor

Robert Romuald Kufel

Tytuł

"Działalność pastoralna arcybiskupa Floriana Okszy Stablewskiego (1891-1906)"

Język

polski

Rok wydania

2013

Liczba stron

206

Oprawa

miękka

Papier

offset

Format

16 x 23 cm

EAN

9788393488582

ISBN

978-83-934885-8-2

Dostępność

nakład wyczerpany