Bp Paweł Socha “Skarbiec mądrości. Wypisy z lektur, przysłowia i opracowania” Część II

Zapytaj o dostępność

„Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i kim syn człowieczy, że o nim pamiętasz. Uczyniłeś go nieco mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś”. (Psalm 8, 5-6). Człowiek w oczach Boga Stwórcy i Odkupiciela jest wywyższony ponad wszelkie stworzenie. Jednym ze znaków tego wywyższenia jest możliwość udziału w Bożej mądrości. Zbiór cytatów i tekstów, które zgromadzono w ponad 180 hasłach, zaczerpnięte zostały najpierw z natchnionego przez Ducha Świętego Słowa, czyli z Pisma Świętego. Drugi krąg pod względem znaczenia dla wiary to nauczanie papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, oraz Magisterium Kościoła. Bóg złożył potężne pokłady swej mądrości w myślach i wypowiedziach pisarzy, poetów, ale także ludzi prostych. Warto gromadzić słowa mądrości Bożej i ludzkiej, jak pszczoła pyłek z kwiatów, aby przerobić go w słodki miód mądrego i sensownego życia.

Mądrość życia to przede wszystkim wprowadzanie w życie pierwszeństwa osoby przed rzeczą, ducha przed materią, etyki przed techniką, miłości przed sprawiedliwością. Mądrość Boża to także uznawanie właściwego miejsca w hierarchii wartości: na pierwszym miejscu jest zawsze Bóg Stwórca i Odkupiciel, na drugim miejscu mój brat i siostra, „ja” na trzecim, a rzeczy stworzone na czwartym.

Wybrane teksty mają pomagać Czytelnikowi w formowaniu tego rodzaju hierarchii wartości, a tym samym człowieczeństwa, jakie zamierzył w akcie stworzenia i odkupienia sam Bóg.

Bp Paweł Socha

Informacje dodatkowe

Autor

Bp Paweł Socha

Tytuł

"Skarbiec mądrości. Wypisy z lektur, przysłowia i opracowania" Część II

Język

polski

Rok wydania

2019

Liczba stron

194

Oprawa

miękka

Papier

ecobook

Format

12,5 x 17,5 cm

ISBN

978-83-951214-4-9

EAN

9788395121449

Dostępność

bezpośrednio u autora

Może spodoba się również…