Bp Paweł Socha “Skarbiec mądrości. Wypisy z lektur, przysłowia i opracowania” Część I

Zapytaj o dostępność

Doświadczony kaznodzieja i profesor homiletyki – ks. dr Tadeusz Olszański CM – uczył kleryków najpierw medytacji nad Słowem Bożym, by samemu nim żyć i je przekazywać mocą Ducha św. słowem i świadectwem życia. Wiedzieliśmy, że od pierwszego roku kapłaństwa nie tylko modlił się słowem natchnionym, ale przygotowywał każde kazanie na piśmie. Dlatego swoich wychowanków uczył opracowywania kazań, homilii, fonetyki, a także gromadzenia materiałów do katechez i kazań. Radził uczniom, by robili notatki z czytanych książek, wypisy z tekstów, które przeżyli głęboko, i zapisywali ważniejsze wydarzenia z życia Kościoła oraz biografie świętych i ludzi zasłużonych dla Polski i świata.

W ciągu 60 lat pracy duszpasterskiej i profesorskiej było wiele okazji do stosowania wskazań mądrego profesora. Nic dziwnego, że powstał duży zasób materiałów do przygotowywania na piśmie homilii, katechez i innych form nauczania. Mimo dokonanego przeglądu i wyeliminowania materiałów wykorzystanych lub zbędnych, pozostał do dnia dzisiejszego bogaty zbiór wypisów i notatek z lektury słowa natchnionego, a także mistrzów życia duchowego, filozofów, pisarzy i poetów oraz innych źródeł. To prawda, że źródłem i pełnią mądrości jest Bóg w Jezusie Chrystusie, ale mądrość Boża rozsiana jest w sercach i umysłach ludzi, którzy w konkretnym czasie żyją nią jako dzieci Boże lub jej poszukują i odkrywają przy pomocy rozumu, jak w wypadku filozofów i pisarzy starożytnych. […]

Tytuł „Skarbiec mądrości” najlepiej oddaje zbiór tekstów zaczerpniętych z Pisma św., mistrzów życia duchowego i krótkich a celnych myśli, które formowały całe pokolenia obszaru kultury europejskiej, czyli kultury semickiej i grecko-rzymskiej, nazywanej chrześcijańską, i europejską.

Teksty i wypowiedzi mądrych ludzi, zamieszczone w niniejszym zbiorze, dotknęły głęboko tego, który je zanotował, i nie muszą odpowiadać potrzebom duchowym czytelników. Wydaje się jednak, że wśród kilkuset tekstów zawsze będzie można znaleźć coś dla siebie.

Bp Paweł Socha

Informacje dodatkowe

Autor

Bp Paweł Socha

Tytuł

“Skarbiec mądrości. Wypisy z lektur, przysłowia i opracowania” Część I

Język

polski

Rok wydania

2018

Liczba stron

140

Oprawa

miękka

Papier

ecobook

Format

12,5 x 17,5 cm

ISBN

978-83-951214-0-1

EAN

9788395121401

Dostępność

bezpośrednio u autora

Może spodoba się również…